Šerpytytė R. „HERMENEUTIKA IR NIHILIZMAS ARBA – APIE FILOSOFIJOS ,LIETUVIŠKĄJĄ‘ TAPATYBĘ“. Problemos, T. 78, 2010 m.sausio, p. 52-61, doi:10.15388/Problemos.2010.0.1352.