Šerpytytė R. „PAKARTOJIMAS IR NIHILIZMAS“. Problemos, T. 84, 2013 m.sausio, p. 46-59, doi:10.15388/Problemos.2013.0.1779.