Dagys J. „ŠIUOLAIKINĖ PSICHOFIZINIO REDUKTYVIZMO IR ANTIREDUKTYVIZMO POLEMIKA IR JOS METODOLOGINĖS IŠDAVOS“. Problemos, 2012 m.sausio, p. 22-36, doi:10.15388/Problemos.2012.0.1875.