Šerpytytė R. „NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA“. Problemos, T. 77, 2010 m.sausio, p. 7-14, doi:10.15388/Problemos.2010.0.1906.