Šerpytytė R. „PRASMĖS „PRARADIMAS“ IR NIHILIZMO ,LOGIKA‘“. Problemos, T. 75, 2009 m.sausio, p. 58-65, doi:10.15388/Problemos.2009.0.1976.