Šliogeris A. „TRAGIŠKASIS HEROJUS IR LIETUVIŠKOJI JO ATMAINA (NEOLITINĖ A. MACEINOS APOLOGIJA SU PALEOLITINE TRAGIŠKOJO GESTO PROLOGIJA)“. Problemos, T. 74, 2008 m.sausio, p. 48-64, doi:10.15388/Problemos.2008.0.1997.