Mickevičius A. „GIANNI VATTIMO ,SILPNASIS MĄSTYMAS‘ IR HERMENEUTIKA“. Problemos, T. 73, 2008 m.sausio, p. 83-89, doi:10.15388/Problemos.2008.0.2016.