Jonkus D. „INTENCIONALUMO STRUKTŪRA IR GENEZĖ HUSSERLIO FENOMENOLOGIJOJE“. Problemos, T. 73, 2008 m.sausio, p. 60-71, doi:10.15388/Problemos.2008.0.2018.