Barevičiūtė J. K. „STRAIPSNIS ATŠAUKTAS. Poistorė Vietoj postmodernybės: J. Baudrillard’as“. Problemos, T. 72, 2007 m.sausio, p. 224-233r, doi:10.15388/Problemos.2007.0.2027.