Kalenda Česlovas. „HOMEOSTAZĖ KAIP EKOSISTEMOS DĖSNIS IR MORALINIS ŽMOGAUS APSISPRENDIMAS“. Problemos, T. 71, 2007 m.sausio, p. 134-40, doi:10.15388/Problemos.2007..2531.