Duoblienė L. „VAIKO PIEŠIMAS J. DEWEY IR M. MERLEAU-PONTY FILOSOFIJOJE: RAIŠKOS PAMOKOS SUAUGUSIAJAM“. Problemos, T. 71, 2007 m.sausio, p. 68-77, doi:10.15388/Problemos.2007..2538.