Rostovskytė A. „HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE“. Problemos, T. 85, 2013 m.sausio, p. 67-78, doi:10.15388/Problemos.2014.0.2921.