Šerpytytė R. „NIHILISTINIS TEISINGUMAS SU RICOEURU IR DERRIDA“. Problemos, T. 85, 2013 m.sausio, p. 42-56, doi:10.15388/Problemos.2014.0.2923.