Bartninkas V. „Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas“. Problemos, T. 86, 2014 m.sausio, p. 127-38, doi:10.15388/Problemos.2014.0.3949.