Keciorytė V. „MOKSLAS IR FILOSOFIJA ŽMOGAUS PASAULYJE“. Problemos, T. 70, 2006 m.sausio, p. 198-01, doi:10.15388/Problemos.2006..4027.