Klibavičius D. „FILOSOFINĖ HERMENEUTIKA KAIP TIKROVĖS BALSO AIDAS“. Problemos, T. 70, 2006 m.sausio, p. 186-90, doi:10.15388/Problemos.2006..4030.