Rubavičius V. „POSTMODERNUSIS SUPREKINIMAS: K. MARXO IR M. HEIDEGGERIO KONCEPCINIAI ,RĖMAI‘“. Problemos, T. 70, 2006 m.sausio, p. 149-5, doi:10.15388/Problemos.2006..4035.