Dagys J. „FUNKCIONALIZMAS SĄMONĖS FILOSOFIJOJE: METODOLOGIJA AR ONTOLOGIJA?“. Problemos, T. 70, 2006 m.sausio, p. 113-25, doi:10.15388/Problemos.2006..4039.