Kalenda Česlovas. „ETINĖ REFLEKSIJA APLINKOS EKOLOGINĖS TRANSFORMACIJOS SĄLYGOMIS“. Problemos, T. 70, 2006 m.sausio, p. 70-79, doi:10.15388/Problemos.2006..4043.