Barevičiūtė J. K. „FILOSOFAS IR TIKROVËS ILGESYS“. Problemos, T. 68, 2005 m.sausio, p. 167-75, doi:10.15388/Problemos.2005..4064.