Aukštuolytė N. „DAIKTŲ IR VARDŲ SANTYKIO FILOSOFINĖ REFLEKSIJA ANTIKOJE“. Problemos, T. 68, 2005 m.sausio, p. 51-62, doi:10.15388/Problemos.2005..4074.