Pruskus V. „KULTŪRINIO KAPITALO RAIŠKOS YPATUMAI“. Problemos, T. 67, 2005 m.sausio, p. 48-62, doi:10.15388/Problemos.2005..4092.