Gendrolis E. „Krikščionybė šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje“. Problemos, T. 11, 1973 m.sausio, p. 18-26, doi:10.15388/Problemos.1973.11.5503.