Pavilionis R. „H. D. Toro Ir asmenybės Apsisprendimas“. Problemos, T. 12, 1973 m.sausio, p. 40-49, doi:10.15388/Problemos.1973.12.5523.