Skersytė J. „Metodologiniai Indukcijos Problemos Pagrindai“. Problemos, T. 13, 1974 m.sausio, p. 28-37, doi:10.15388/Problemos.1974.13.5537.