Stoškus K. „Principų Konfliktas Filosofų Diskusijose“. Problemos, T. 13, 1974 m.sausio, p. 64-78, doi:10.15388/Problemos.1974.13.5541.