Černienė B. „Apie gnoseologinės Religijos ištakas“. Problemos, T. 16, 1975 m.rugsėjo, p. 15-20, doi:10.15388/Problemos.1975.16.5588.