Šliogeris A. „Naujojo Racionalumo ieškojimai (H. Markūzės Doktrinos Filosofinių Pagrindų Kritika) I“. Problemos, T. 16, 1975 m.rugsėjo, p. 52-60, doi:10.15388/Problemos.1975.16.5593.