Černienė B. „Mąstymo Loginis Vieningumas“. Problemos, T. 16, 1975 m.rugsėjo, p. 69-70, doi:10.15388/Problemos.1975.16.5595.