Damidavičius M. „Darbinis Adaptavimasis“. Problemos, T. 18, 1976 m.rugsėjo, p. 46-53, doi:10.15388/Problemos.1976.18.5642.