Šliogeris A. „Būties Problema G. Hegelio Ir S. Kjerkegoro Filosofijoje“. Problemos, T. 19, 1977 m.rugsėjo, p. 23-34, doi:10.15388/Problemos.1977.19.5666.