Nekrašas E. „Indukcionizmo Alternatyvos beieškant (K. Poperio Mokslo Filosofija)“. Problemos, T. 19, 1977 m.rugsėjo, p. 35-46, doi:10.15388/Problemos.1977.19.5667.