Skersytė J. „Mokslo Raidos Problema Filosofijoje“. Problemos, T. 19, 1977 m.rugsėjo, p. 47-54, doi:10.15388/Problemos.1977.19.5668.