Jurkūnaitė G. „Menas, Laisvalaikis Ir Rekreacinė kultūra“. Problemos, T. 19, 1977 m.rugsėjo, p. 113-, doi:10.15388/Problemos.1977.19.5675.