Pivorius V., Krakauskas E., ir Dabkus R. „Naujos Disertacijos“. Problemos, T. 20, 1977 m.rugsėjo, p. 103-8, doi:10.15388/Problemos.1977.20.5698.