Gendrolis E. „Socialinis Religijos Vaidmuo feodalinėje visuomenėje“. Problemos, T. 1, 1968 m.rugsėjo, p. 47-55, doi:10.15388/Problemos.1968.1.5704.