Kalenda Česlovas. „K. Markso Mokslas - mūsų Darbo Pagrindas (Respublikinės Filosofų Konferencijos apžvalga)“. Problemos, T. 2, 1968 m.rugsėjo, p. 7-15, doi:10.15388/Problemos.1968.2.5719.