Repšys J. „V. Leninas Apie Marksizmo Vietą Filosofijos Istorijoje“. Problemos, T. 7, 1971 m.rugsėjo, p. 18-25, doi:10.15388/Problemos.1971.7.5807.