Nekrašas E. „Dažnuminė tikimybės Interpretacija“. Problemos, T. 7, 1971 m.rugsėjo, p. 32-39, doi:10.15388/Problemos.1971.7.5809.