Radvilavičius V. „Apie Termino ,filosofiniai Gamtotyros klausimai‘ Prasmę“. Problemos, T. 7, 1971 m.rugsėjo, p. 88-91, doi:10.15388/Problemos.1971.7.5816.