Meškauskas E. „Marksistinė mokslinės Ideologijos Koncepcija“. Problemos, T. 21, 1978 m.rugsėjo, p. 14-17, doi:10.15388/Problemos.1978.21.6208.