Morkūnienė J. „Apie Marksistinę Humanizmo Sampratą“. Problemos, T. 21, 1978 m.rugsėjo, p. 18-26, doi:10.15388/Problemos.1978.21.6209.