Dobrovolskas A. „Liaudies gerovės Tyrimo Metodologiniai Pagrindai“. Problemos, T. 21, 1978 m.rugsėjo, p. 52-57, doi:10.15388/Problemos.1978.21.6212.