Drėma V. „Estetinės Minties Raida Lietuvoje 1770-1832 M. (II)“. Problemos, T. 21, 1978 m.rugsėjo, p. 58-67, doi:10.15388/Problemos.1978.21.6213.