Vydūnas V. S. „Žmogaus Gyvenimas Ir išgyvenimai Jo amžiaus Ir Istorijos Tarpsniuose“. Problemos, T. 21, 1978 m.rugsėjo, p. 75-89, doi:10.15388/Problemos.1978.21.6215.