Pavilionis R. „Semiotiko žvilgsnis į Kalbą (Pasikalbėjimas Su Prof. Algirdu Greimu)“. Problemos, T. 21, 1978 m.rugsėjo, p. 102-7, doi:10.15388/Problemos.1978.21.6219.