Drėma V. „Estetinės Minties Raida Lietuvoje 1770-1832 M. (III)“. Problemos, T. 22, 1978 m.rugsėjo, p. 49-59, doi:10.15388/Problemos.1978.22.6230.