Meškauskas E. „Visuomenės Raida Kaip Mokslinio Tyrimo Objektas“. Problemos, T. 22, 1978 m.rugsėjo, p. 71-74, doi:10.15388/Problemos.1978.22.6232.