Nekrašas E. „H. Raichenbacho Filosofijos Teoriniai Pagrindai“. Problemos, T. 23, 1979 m.rugsėjo, p. 61-71, doi:10.15388/Problemos.1979.23.6247.