Balčius J. „Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į Mokslinį pažinimą Aspektai“. Problemos, T. 24, 1979 m.rugsėjo, p. 81-86, doi:10.15388/Problemos.1979.24.6266.